เกี่ยวกับเรา

 

 

บริษัท เอสบีเอสพลัส จำกัด (ชื่อเดิมคือ บริษัท นิวเมติก ดอทคอม) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในระบบอุตสาหกรรม อาทิ อุปกรณ์นิวเมติกส์ 

สินค้าและงานด้านบริการได้ขยายมากกว่าสินค้าระบบนิวเมติก จึงได้เปลี่ยนชื่อเมื่อปี 2557 เป็น บริษัท เอสบีเอสพลัส  จำกัด มีความพร้อมที่จะให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 


ช่องทางการติดต่อเรา  ยินดีให้บริการ 

 TEl :083-971-5722, 

 LINE ID: @sbsplus

 Email: Sbsplus.sale@gmail.com