FESTO cylinder กระบอกลม เฟสโต้

   

จำหน่ายกระบอกลมนิวเมติกส์เฟสโต้ FESTO Cylinder  

ติดต่อสอบถาม 083-971-5722

Line @sbsplus

E Mail: Sbsplus.sale@gmail.com

 

FESTO Profile Cylinder (DNC) เลิกผลิต 2013 

คงจำหน่าย ชุดซีลซ่อมกระบอกสูบ

FESTO Profile Cylinder (DSBC)   รุ่นปัจจุบันทดแทน DNC

FESTO Profile Cylinder (D์NG)  เลิกผลิต 2013 

คงจำหน่าย ชุดซีลซ่อมกระบอกสูบ

FESTO Profile Cylinder (DSBG)   รุ่นปัจจุบันทดแทน DNG

FESTO Compact Cylinder (ADVU)   กระบอกสูบทรงสี่เหลี่ยม

FESTO Compact Cylinder (ADN)    กระบอกสูบทรงสี่เหลี่ยม รุ่นใหม่ผลิตออกมาที่ราคาถูกกว่า Serie ADVU

FESTO ISO Cylinder (DSNU)           กระบอกสูบทรงกลม

FESTO Linear Drive Rodless  (DGP)   เลิกผลิต 2013 คงจำหน่าย ชุดซีลซ่อมกระบอก Sealing Band

FESTO Linear Drive Rodless  (DGC-K)  รุ่นปัจจุบันทดแทน DGP

                                                                          

 

TEL.083-971-5722                 Line @sbsplus                             E Mail: Sbsplus.sale@gmail.com

 


  • SMC  Cylinders
    SMC Standard Cylinder (CA2) กระบอกสี่เสา SMC Compact Cylinder (CQ2) กระบอกทรงเหลี่ยม SMC Standard Cylind...

  • Taiyo cylinder
    กระบอกลมนิวเมติกส์ Parker Taiyo standard cylinder กระบอกลมสี่เสา เริ่มต้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 mm - 125 mm Taiyo standard Cylinder 10A-6 กระบอกสูบสองทาง(Double Acting Cylinder)Ta...