ระบบอุปกรณ์นิวเมติกส์

ระบบนิวเมติกส์ หมายถึง ระบบการส่งถ่ายกำลังโดยอาศัยความดันลมเป็นตัวกลางในการส่งถ่ายกำลัง โดยมีอุปกรณ์เช่น 
กระบอกสูบ ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานกล

ข้อดีของระบบนิวเมติกส์
- มีความเร็วในการทำงาน ลมอัดมีความเร็วในการทำงานสูง
- ทนต่อการระเบิด เพราะลมไม่ติดไฟ และไม่ระเบิด
- มีความปลอดภัย เนื่องจากอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์ไม่เกิดความเสียหายเมื่อใช้งานเกินกำลัง
- สามารถปรับความเร็วในระบบได้ง่าย และสะดวกในการติดตั้ง 
- การส่งถ่ายลม สามารถส่งไปตามท่อหรือสายลมในระยะทางไกลๆได้โดยง่าย ส่วนลมที่ใช้แล้วสามารถปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ
ได้ทันที โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

ข้อเสียของระบบนิวเมติกส์
- เมื่อลมมีความชื้นและเมื่อความชื้นเข้าไปในระบบจะเกิดสนิม ทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่วัสดุทำปฏิกิริยากับความชื้น
เสียหายได้
- ความดันลมจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน ซึ่งเมื่ออุณหภูมิสูงลมอัดจะมีความดันสูง และความดันจะลดลงเมื่ออุณหภูมิ
ต่ำลง
- ลมสามรถอัดตัวได้ จึงทำให้การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ทำงานไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากการยุบตัวของลมอัด
- มีเสียงดัง

สิ่งที่ควรทราบก่อนเลือกประเภทของโซลินอย์วาล์ว คือ

1. ชนิดของของไหล (medium)

ของไหลเป็นอะไร น้ำ,ลม,น้ำมัน,แก็ส ฯลฯ เลือก Body ของวาล์วให้เหมาะสม มีทั้ง SS316,Brass , ควรตรวจสอบว่ามีการกัดกร่อนด้วยหรือป่าว โดยเปรียบเทียบจากตารางเคมีเพื่อมาเลือกชนิดของซีล ซึ่งผู้ผลิตมักมีรายละเอียดระบุไว้ให้ทราบ

2. ความดันของระบบ (pressure)

เพื่อเลือกชนิดและขนาดของวาล์วที่เหมาะสม สำหรับระบบที่ใช้ความดันสูงกว่า 1 bar โดยเฉพาะวาล์วที่เป็นระบบเปิดปิดทางอ้อมและแบบลูกผสมจะต้องมีการควบคุมอัตราการไหลของขาออกเพื่อรักษาความต่างศักย์ของความดัน (pressure drop) ระหว่างขาเข้าและขาออกให้ไม่เกิน 1 barส่วนวาล์วที่เป็นระบบเปิดปิดโดยตรงก็เลือกตัวที่รองรับกับความดันและอัตราการไหลที่จะใช้งานตามตารางของผู้ผลิตได้เลย หากขาเข้าไม่มีความดันของของเหลวแต่ต้องการเปิดให้ไหลในอัตราที่มากเราอาจต้องพิจารณาเลือกใช้วาล์วระบบเปิดปิดแบบลูกผสม

3. ไฟฟ้าที่ใช้ควบคุม (Electical)

ควรถามลูกค้าทุกครั้งว่าต้องการใช้ไฟเท่าไร 24Vdc , 220Vac ถ้าเลือกใช้ งานผิดอาจทำให้คอยล์ไหม้ได้

4. อุณหภูมิ (Temperature)

อุณหภูมิของของไหลทำให้เราต้องเลือกชนิดของซีลและคอยล์ ผู้ผลิตจะมีซีลที่เหมาะสมใช้กับของไหลที่มีอุณหภูมิสูง เช่น Viton และ PTFE ให้เลือกใช้ ส่วนคอยล์นั้นมักมีให้เลือกเป็น class F ซึ่งเป็นคอยล์มาตรฐานของโซลินอยด์วาล์วทั่วไปและ class H ซึ่งมักใช้กับของไหลที่มีความร้อนสูง (max 180 degree C)

5. อัตราการไหล (Flow rate)

ดูอัตราการไหลของวาล์วแต่ละขนาดจากค่า Kv ซึ่งเป็นค่าอัตราการไหลของน้ำที่ความต่างศักย์ของความดันขาเข้าและขาออกที่ 1 bar วาล์วที่มีขนาดเกลียวเท่ากันอาจมีอัตราการไหลที่แตกต่างกันเป็นเท่าๆ ตัวก็ได้ ดังนั้นเราจะนำเอาขนาดของเกลียวมาพิจารณาเป็นหลักไม่ได้ เราอาจย่อหรือขยายขนาดของเกลียวได้ หากเลือกอัตราการไหลของวาล์วนั้นถูกต้องกับการใช้งาน

6. สถานที่ที่ติดตั้ง (Installation)

หากบริเวณที่ติดตั้งวาล์วเป็นบริเวณไวไฟที่ต้องควบคุม (Explosion proof) ต้องเลือกคอยล์ของโซลินอยด์วาล์วเป็นแบบ Explosion proof ที่เหมาะสมกับ zone ที่กำหนด ด้วย

 


  • การทำงาน pressure switch คือ
    Pressure Switch หรือสวิทช์ควบคุมความดัน มีหลักการทำงาน คือ ทำหน้าที่ในการตัดและต่อวงจรไฟฟ้าให้มอเตอร์ทำงานและหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ โดยอาศัยความดันของอากาศในถังบรรจุอากาศ หลักกา...

  • Pressure gauge คือ nuova fima
    อุปกรณ์วัดระดับความดัน pressure gauge คือ ความดันเกจP gauge (gauge pressure)คือ ค่าที่อ่านได้จากเกจวัดความดันของของไหลที่ต่อกับเกจและความดันบรรยากาศ เป็นความดันที่แสดงค่าสูงกว่าคว...

  • Namur valve&actuator
    Actuator คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของ valve เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการควบคุม ซึ่งจุดมุ่งหมายของการใช้ Actuator ก็คือความเที่ยงตรงของตำแหน่งการเคลื่อนที่ของวาล์วโดยอาศัยก...