Danfoss Pressure switch

 จำหน่าย Pressure switch Danfoss 

ติดต่อสอบถาม  083-971-5722

Line@sbsplus

 การทำงานของสวิทซ์ควบคุมความดัน(Pressure switch Danfoss) ในระบบนิวเมติกส์อุตสาหกรรม

Pressure switch Danfoss Series KP 1,5,35,36

      ในระบบนิวเมติกส์การทำงานของเครื่องอัดอากาศ (Air compressor) คือ เมื่อเปิดสวิทช์การทำงานของเครื่อง ถ้าอากาศยังมีความดันต่ำกว่าที่กำหนด Pressure Switch Danfoss ก็จะต่อวงจรไฟฟ้าผ่านไปยังมอเตอร์ ทำให้มอเตอร์หมุน และไปขับให้ปั้มอัดอากาศทำงานด้วย และเมื่ออากาศภายในถังบรรจุอากาศมีความดันสูงถึงพิกัดที่กำหนดไว้ Danfoss Switch Pressure ก็จะตัดวงจรไฟฟ้าให้มอเตอร์หยุดทำงาน แต่เมื่ออากาศภายในถังบรรจุอากาศถูกนำไปใช้งาน และความดันภายในถังบรรจุอากาศต่ำลงจนถึงตำแหน่งที่กำหนดไว้ Pressure Switch Danfoss ก็จะต่อวงจรให้มอเตอร์และปั้มอากาศทำงานต่อไป โดยการทำงานของปั้มอัดอากาศ (Air compressor) จะทำงานสลับกันไปเช่นนี้ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ ดังนั้นถ้าต้องการให้เครื่องอัดอากาศหยุดการทำงาน จะต้องปิดสวิทช์ควบคุมการทำงาน ของปั้มอัดอากาศ (Air compressor) หลักการทำงานดังที่กล่าวมาแล้วของของปั้มอัดอากาศ(Air compressor) ก็คล้ายกับการทำงานของหม้อไอน้ำ (Boiler) ที่อาศัยแรงดันในการควบคุมการทำงานของเครื่อง

 

สำหรับการทำงานของสวิทซ์ควบคุมความดันในระบบความดันต่ำ (Low Pressure)(Pressure switch Danfoss) KP นระบบความดันต่ำ

โดยหลักการเบื้องต้น คือ  เมื่อปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศทำงาน(air compressors) คือ เมื่อเปิดสวิทช์การทำงานของเครื่อง ถ้าอากาศยังมีความดันต่ำกว่าที่กำหนด Danfoss Switch pressure ก็จะต่อวงจรไฟฟ้าผ่านไปยังมอเตอร์ ทำให้มอเตอร์หมุน และไปขับให้ปั๊มอัดอากาศทำงานด้วย และเมื่ออากาศภายในถังบรรจุอากาศมีความดันสูงถึงพิกัดที่กำหนดไว้ Danfoss Switch pressure ก็จะตัดวงจรไฟฟ้าให้มอเตอร์หยุดทำงาน  แต่เมื่ออากาศภายในถังบรรจุอากาศถูกนำไปใช้งาน และความดันภายในถังบรรจุอากาศต่ำลงจนถึงตำแหน่งที่กำหนดไว้ Danfoss Switch pressure ก็จะต่อวงจรให้มอเตอร์และปั๊มอากาศทำงานต่อไป โดยการทำงานของปั๊มอัดอากาศ(Air compressors) จะทำงานสลับกันไปเช่นนี้ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ ดังนั้นถ้าต้องการให้เครื่องอัดอากาศหยุดการทำงานจะต้องปิดสวิทช์ควบคุมการทำงาน ของปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ

หลักการทำงานดังที่กล่าวมาแล้วของของปั๊มอัดอากาศ(Air compressors) ก็คล้ายกับการทำงานของหม้อไอน้ำ(Boilers) ที่อาศัยแรงดันในการควบคุมการทำงานของเครื่อง

เครื่องวัดแรงดันต่ำของน้ำ,Low pressure switch Danfoss KP หลักการทำงานคือวัดแรงดันของน้ำตามระดับRangที่ตั้งไว้ตัดต่อให้ระบบไฟฟ้าอื่นๆทำงานหรือหยุดทำงานเมื่อมีระดับแรงดันน้ำเข้าระบบเครื่องวัดตามต้องการ ใช้ในระบบน้ำควบคู่ Hight Pressure ,Pump ,R.O. System

 

ระยะการทำงานของ สวิทซ์ควบคุมความดัน(Pressure switch Danfoss) range 

จำหน่าย Pressure switch Danfoss Series KP 1,5,35,36

-รุ่นKP-35  DIFF 0.7-4Bar , RANGE 0.2-7.5 BAR
-รุ่นKP-36  DIFF 1-4 Bar   ,RANGE 2-14BAR
-รุ่นKP-1    DIFF 0.7-4 Bar,RANGE0.2-7.5 BAR
-รุ่นKP-5    DIFF 1-4 Bar   ,RANGE 2-14 BAR

 

 

จำหน่ายอุปกรณ์นิวเมติกส์  จำหน่าย Pressure switch Danfoss,  pressure gauge 

จำหน่าย Pressure switch Danfoss Series KP, KPI,RT

จำหน่าย Pressure switch Danfoss Series KP 1,5,35,36

ติดต่อสอบถาม 083-971-5722 LINE@sbsplus


 • กระบอกลม นิวเมติกส์ FESTO
  กระบอกลมนิวเมติกส์ (Air Cylinder)จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมอัดให้เป็นพลังงานกลลักษณะเคลื่อนที่แบบเส้นตรง ตัวกระบอกลมมักจะทำด้วยท่อชนิดไม่มีตะเข็บ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ใช้ ภายใน...

 • solenoid valve
  จำหน่ายอุปกรณ์นิวเมติกส์ โซลินอยด์วาล์ว(Solenoid valve)ติดต่อสอบถาม 083-971-5722,086-344-8388 หลักการทำงานของโซลินอยด์วาล์ว(Solenoid valve) คือการทำงานของแม่เหล็กไฟฟ้าทำงานร่วมกับ...

 • Danfoss Valve.jpg
  ศูนย์รวมอะไหล่ อุปกรณ์ เครื่องมือ ของระบบทำความเย็น และวาล์วDanfossครบวงจร ติดต่อสอบถาม 083-971-5722 LINE: @sbsplus *มีเครื่องหมาย@ด้านหน้า จำหน่ายDanfossrefrigeration solenoid val...

 • Danfoss Pressure Transmitter
  SERIE MBS 3000สอบถาม : ContactTel.083-971-5722Line @sbsplusEmail: sbsplus.sale@gmail.com